Full Page Overlay

Iraqi Kurdistan

IRAQI KURDISTAN IRACKI KURDYSTAN

The surrounding area as seen from one of the very tall skyscrapers. It's around 12 in the morning and the temperature is so horrible that it doesn't make sense to leave without a car - walking is quite tough in such heat, especially combined with exhaust fumes from the cars. Widok na okolicę z bardzo wysokiego wieżowca. Godzina około 12, temperatura na tyle trudna do zniesienia, że praktycznie mało kto decydował się na wyjście bez samochodu. Chodzenie w takim upale jest dość trudne, a już szczególnie w oparach spalin.

It turns out that in a country, where all the money you earn go to your pocket, the healthcare is not perfect. According to the studies that surveyed medical professionals in Kurdistan, most of them are not satisifed with the current solutions in terms of medical aid. They mostly point out no medical care of the poor, along with bad family medicine and the need to adopt health insurance system. Okazuje się, że w kraju, gdzie cała zarobiona kasa trafia do kieszeni, służba zdrowia nie jest w najlepszym stanie. Według badań przeprowadzonych wśród kurdyjskich medyków, większość z nich jest silnie niezadowolona z jej poziomu. Wskazują głównie na brak wsparcia dla ubogich, złą opiekę nad rodzinami oraz potrzebę wprowadzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

A worker walks down the street in unbearable heat. Pracownik idzie ulicą w nieznośnym upale.

The life here seems to feel quite normal and slow, the businessess are open and there's barely any feeling that other part (southern Iraq) of the country is constantly under attack. Życie w Kurdystanie zdaje się normalne i powolne, firmy są pootwierane. Nie odczuwa się tego, że południowa część kraju jest nieustannie atakowana.

Chickens locked in cages on the streets could be found pretty much on every corner in Irbil. Kurczaków pozamykanych w klatkach można znaleźć dziesiątki na praktycznie każdym rogu w Erbilu.

You can see air conditioning units pretty much everywhere, attached to every house, apartment complex or buildings. No other way to survive this heat. Jednostki klimatyzacyjne są praktycznie wszędzie, zamontowane do każdego domu, mieszkania czy budynku. Nie ma szans, by znieść ten upał w jakikolwiek inny sposób.

Street vendor unpacks his stuff on a busy street, mostly consisting of drinks and sweets that would be sold later on. Uliczny sprzedawca rozpakowuje rzeczy na ruchliwej ulicy. W sprzedaży głównie napoje i słodycze.

It's quite rare to be able to cross the street using a bridge above it. In general there's an scarcity of those and one has to find his way between rushing cars that barely ever stop for anyone. Stosunkowo rzadko pojawia się możliwość przekroczenia ulicy nad pojazdami. Takich miejsc brakuje i w razie czegoś trzeba jak najszybciej przecisnąć się między pędzącymi samochodami.

On the way to the center of Erbil, there's multiple markets filled with shops and stuff. In the morning they're mostly being prepared, so there's quite a lot of trash everywhere. W drodze do centrum Erbilu znajduje się wiele bazarów pełnych sklepów i sprzętu. Z rana przygotowywane są do sprzedaży, więc wszędzie walają się śmieci.

Vendor stand full of fruits and another one with meat in the back. The meat is often not freezed and hangs up on the street - you have to be cautious about it. Stanowisko sprzedawcy pełne jest owoców, a tuż obok można kupić mięso. Rzadko jest chłodzone i wisi wprost na ulicy - trzeba naprawdę być ostrożnym.

Another stand filled with nuts, snacks and many other things. There's no prices, so haggling is the only way to buy cheap! Kolejne stanowisko pełne orzechów, przekąsek i innych przedmiotów. Nie ma cen, więc pozostaje targowanie się!

In the shops at markets you can find pretty much everything, from suitcases through shoes to backpacks. Na bazarze można znaleźć praktycznie wszystko - od walizek przez buty po plecaki.

Even though it's just a thin roof, the heat becomes much more bearable - any shade feels like being able to breathe again. Choć dach jest cieniutki, upał stał się o wiele mniej dokuczliwy - najmniejszy cień pozwala na spokojny oddech.

Sometimes it's quite hard to guess what is the reason behind some selling ideas. Czasem trudno zgadnąć, co stoi za pewnymi pomysłami odnośnie sprzedaży.

The good thing about the markets is that you can buy very fresh vegetables that look like it's almost straight out of the farmland. Plusem bazaru jest to, że można kupić naprawdę świeże warzywa, które wyglądają na wyciągnięte wprost z farmy.

Onions tend to look quite different compared to the ones in Europe. Cebule mocno różnią się od tych europejskich.

One can quickly evaluate how hijab will look like without wearing. Dzięki przemyślanej ekspozycji nietrudno zdecydować się na najlepszy hijab.

This shop had quite a fine choice of burqas in one of the best colors available. Każda kobieta znaleźć może tu idealną burqę w najlepszym dostępnym kolorze.

There's an abundance of counterfeit stuff everywhere that could be seen worn by a lot of people. Sklepy pełne są fałszywek, które chętnie noszone są przez lokalnych.

Such repair shops are quite common in Irbil. Sklepy naprawcze to dość częsty widok w Erbilu.

Photo studio window exhibits a range of people typical for the area. Na wystawie studia fotograficznego można zobaczyć typowych ludzi dla tego obszaru.

Even though English is quite popular and most people speak it, you can easily run into spelling errors on streets. Choć angielski jest dość popularny i wiele osób go zna, łatwo na ulicach trafić na błędy językowe.

Bazaar being overlooked by people sitting in air conditioned room. Bazaaru doglądają ludzie schowani w klimatyzowanym pomieszczeniu.

From Irbil it's not far to citites like Baghdad, however, as a tourist, it's not possible to get there using on-arrival visa from the airport. Z Erbilu nie jest zbyt daleko do m.in. Bagdadu, jednak będąc turystą, można mieć problem z dostaniem się tam - w przeciwieństwie do północy, reszta kraju nie wydaje wiz on-arrival.

The Jalil Khayat Mosque seen from the street - even though it's grand and beautiful, the fountain in front of it falls flat in comparison. Meczet Jalil Khayat widziany z poziomu ulicy - na jego tle niedokończona fontanna wypada naprawdę słabo.

In multiple places around Irbil one can spot people standing on the road trying to sell all kinds of goods. Ulicznych sprzedawców można spotkać w wielu miejscach.

Trash on the streets is kind of an issue that no one cares about. Nikt za bardzo nie przejmował się śmieciami na ulicach.

How could an arabic country exist without a huge shopping market full of delicate, stylish carpets? To niemożliwe, by istniał kraj arabski bez rynku pełnego delikatnych, stylowych dywanów.

Supposedly, no one in Europe would even think about buying a mattress that stands on a street :) Z pewnością nikt w Europie nie zdecydowałby się na kupno materaca, który stoi na ulicy :)

An abandoded stand with fried sunflower seeds - they're huge, cheap and taste great. People eating it could be heard from a long distance as they make a loud, crackling sound. Opuszczone stanowisko z pieczonym słonecznikiem - ziarna są duże, tanie i świetnie smakują. Pożeraczy słychać z dużej odległości, gdyż rozgniecione ziarno wydaje głośny, trzaskający dźwięk.

Crowd gathered near the old city in the center of Irbil, only to run into guard that prevented anyone from entering due to late hours. Tłum ludzi próbował odwiedzić stare miasto, jednak na drodze stanął strażnik zwiastujący zamknięcie atrakcji.

Bargaining in action - those sweets need a good price! Targowanie w akcji - te słodycze zasługują na dobrą cenę!

When the sun set down, people started to gather on the streets, park, pretty much everywhere. Tuż po zajściu słońca zaczęło się oblężenie parków i ulic.

Night/evening-life in its full glory, people occupying pretty much every empty space. Wieczorne życie w pełni, ludzie próbują zająć praktycznie każdy skrawek miejsca.

As one can easily see, there's pretty much no masks being worn anywhere. The word is that the country lies even about the vaccination rate. Co można zauwazyć, praktycznie nikt nie nosi maski. Mówi się o tym, że kraj nie mówi prawdy odnośnie statystyk zaszczepienia.

Kebap being prepared on the street by cooks with... "Masterchef" cooking aprons? Kebap przygotowywany na ulicy przez kucharzy noszących... fartuchy z "Masterchef"?

Even more sweets sold on the streets - around 60% of the population is overweight or obese, that's surely one of the factors. Jeszcze więcej ulicznych słodyczy - około 60% populacji jest otyłych lub ma nadwagę, przyczyna na zdjęciu.

It's easy to get lost around the market - sometimes there's a shortcut, although it's hard to find those as they're mostly unoccupied and dark. Na bazarze bardzo łatwo się zgubić - od czasu do czasu można trafia się na skrót, jednak zwykle są one opuszczone i ciemne.

A vendor selling popcorn heads with his machinery to a selling place. Sprzedawca popcornu kieruje się ze sprzętem na miejsce handlu.

Streets during the evening are full of people occupying seats, eating and enjoying their friends company. Wieczorem ulice wypełniają się ludźmi, którzy siedzą, jedzą i cieszą się towarzystwem przyjaciół.

It's quite a common view around the markets to find water being cooled down by huge block of ice. Nierzadkim widokiem dookoła rynku jest woda chłodzona gigantycznym blokiem lodu.

Street food during preparation - it's very cheap, tastes great and the vegetables are very fresh. Street food w trakcie przygotowań - jest niezwykle tanie, świetnie smakuje, a warzywa są świeże.

Another mobile vendor selling food to hungry inhabitants. Przenośny sprzedawca napełnia brzuchy głodnych mieszkańców.

After you're done buying clothes you can quickly get a bite for a dollar or two. Po zakupach odzieżowych można prędko złapać przekąskę za dolara czy dwa.

Nothing more important than chai (tea)! It can be bought everywhere, less than half a dollar, served in small cups with a lot of sugar. Nie ma nic ważniejszego niż chai (herbata)! Można ją kupić wszędzie, kosztuje mniej niż dolar, a podaje się ją w małych kubeczkach z dużą ilością cukru.

An arabic princess takes a selfie with family behind her back. Arabska księżniczka robi sobie selfie z rodziną za plecami.

This woman approached the men holding a tray with teapot and some paper cups, finally selling them the hot beverage. Kobieta trzymająca tacę z herbatą podeszła do mężczyzn i zaoferowała im kilka kubków.

A child seats bored near another vendor set up just by huge road crossing. Znudzone dziecko wpatruje się w sprzedawcę tuż obok dużego skrzyżowania.

The streets outside of markets are mostly dark, especially alleys far from the centre. Na ulicach poza bazarem jest ciemno, szczególnie w odległych od centrum alejkach.

Kuridsh people smoke a lot! As surprising as it is at barber's, it's even worse as it happened in a bus and no one cared! Kurdowie palą jak smoki! Może to dziwić w przypadku salonu fryzjerskiego, ale to nic przy paleniu w autobusie!

It has to be said, that Kurdish people are very sociable - they spend a lot of time together eating or playing games. Trzeba przyznać, że Kurdowie są bardzo towarzyscy - spędzają mnóstwo czasu razem, jedząc i grając.

As Irbil is quite huge and public transportation is scarce, cars are the basic means of support. Erbil jest kolosalny, co przy braku systemu komunikacji czyni samochód podstawowym środkiem transportu.

No matter the hour, the streets are filled with vehicles rushing from place to place. Niezależnie od godziny ulice wypełnione są dziesiątki samochodów pędzących w różnych kierunkach.

Baker sells his goods late in the night - there's no bad hours to buy some tasty, arabic bread! Piekarz sprzedaje swoje towary późnym wieczorem - nie ma złej pory na kupno pysznego, arabskiego chleba!

As already mentioned, alleys are quite dark, but I never felt unsafe. Jak już zostało wspomniane, alejki są dość ciemne, jednak nigdy nie czułem się zagrożony.

Here you can hear Muzein singing prayers at late evening - it's a bit eerie and comforting at the same time. Na filmie usłyszeć można Muzeina nawołującego do modlitwy późnym wieczorem. Jest to nieco osobliwe, ale zarazem dość przyjemne.

Man walks back home as it was around 11 PM when the picture was taken. Mężczyzna wraca do domu.

Women in Iraq attend universities, have private businessess and take part in government. Kobiety w Iraku studiują na uczelniach, mają własne biznesy, czy pracują w rządzie.

The only picture from one of the biggest parks in Iraqi Kurdistan as it was prohibited. The patron was an MP killed in 2004 by suicide bombing. Jedyne zdjęcie z największego parku w Kurdystanie, gdyż fotografowanie zostało zabronione. Jego patronem został premierem Kurdystanu, zmarły w ataku samobójczym w 2004 roku.

New apartment complexes grow up pretty much instantly and can be found all around the city. Nowe osiedla powstają niemal natychmiastowo i można je zauważyć praktycznie wszędzie.

As the public transport is sparse in Iraq, such bus stops are mostly deserted and used only to wait for a cab. Z racji słabego transportu publicznego, przystanki są zwykle opuszczone i głównie używane do złapania taksówki.

The apartment block that I lived in at a Kurdish friend's flat. It's 30 story high, there's a fountain inside and it even has its own generator that kicks in whenever the government issued power turns off. Turns out that some of the electricity is in hands of private companies. The deafening noise and dark smoke from such generator makes it quite tough to deal with. Kompleks mieszkaniowy, w którym mieszkałem u kurdyjskiego znajomego. Ma 30 pięter, w środku znajduje się fontanna, a sam budynek własny generator, który jest uruchamiany, gdy wysiada rządowa dostawa prądu. Okazuje się, że prąd jest w rękach prwyatnych firm. Trudno znieść ogłuszający hałas i ciemny dym z generatora.

I've observed this street vendor for some time, turns out fruits are really common as he's been approached constantly. Przez pewien czas obserowowałem tego sprzedawcę. Okazało się, że owoce są dość popularne, gdyż nieustannie ktoś podchodził robić zakupy.

A young, Kurdish child started checking out cosmetics while his mother shopped. Młode, kurdyjskie dziecko przygląda się kosmetykom, podczas robienia zakupów przez matkę.

It's quite hard to discern it, but these are clothes for youngsters. Choć trudno to zauważyć, są to ciuchy dla dzieci.

An Arabic woman looks for the most expensive jewellery in the more luxurious part of the Bazaar. Arabska kobieta przygląda się najdroższej biżuterii w najbardziej luksusowej części bazaaru.

There's never enough sweets! Zawsze jest czas na więcej słodyczy!

Chinese toys are another kind of stuff that can be bought all over the market - some are on display e.g. the horse ran around making funky sounds. Praktycznie wszędzie na bazaarze można kupić chińśkie zabawki. Na zdjęciu koń, który biega dookoła i wydaje śmieszne dźwięki.

Water is quite an issue in Iraq. Driking from tap is a terrible idea, so bottles and safe water fountains could be found everywhere. Woda stanowi duży problem dla Iraku. Picie jej z kranu to fatalny pomysł, więc butelkowana woda i bezpieczne fontanny są praktycznie wszędzie.

No one seems to care about Covid, there's a huge amount of people everywhere, barely anyone wears masks. Nikt nie przejmuje się Covidem, ludzi jest całe mnóstwo i trudno znaleźć kogoś z maską na twarzy.

Vendor hands out the change to the buyer. Sprzedawca wydaje resztę kupcowi.

Some people around the Bazaar shout and scream to bring in customers, while others lay back and wait for buyers. Niektórzy ludzie wokół bazaaru kryczą, by przyciągnąć klientów, a inni wylegują się czekając na kupujących.

As the fridge is not connected to electricty, only huge blocks of ice manage to keep it cool. Lodówka nie była podłączona do prądu, więc tylko wielkie klocki lodu utrzymywały temperaturę.

Fridge full of vegetables and kebaps ready to eat instantly. Lodówka pełna warzyw i kebabów gotowych do zjedzenia.

Many of the vendors talk happily with their friends, not bothering that much about selling goods. Wielu sprzedawców spędza czas na rozmowach z przyjaciółmi, nie przejmując się zbytnio sprzedażą.

The sweets on display are plain sugar bomb! It's hard to finish one piece without drinking some water. Słodycze z wystawy to czysta bomba cukrowa! Trudno dojeść kawałek bez popijania wodą.

Fresh meat hanging behind glass being passed by hundreds of customers. It still bothers me if they're cooled or not. Świeże mięso wisi za szybą, mijane przez dziesiątki klientów. Do dziś mnie zastanawia, czy jest ono trzymane w chłodzie.

It's quite easy to exchange money around the Bazaar. Strangely enough, no one sees to be bothered by stacks of cash laying in hand's reach. Łatwo wymienić pieniądze dookoła bazaaru. Co ciekawe, nikt nie obawiał się kłaść stosów pieniędzy na widoku.

Man goes back home after a full day of vending. Mężczyzna wraca do domu po całym dniu sprzedaży.

Kids sit on top of the Irbil's old city. Dzieci siedzą na szczycie starego miasta w Erbilu.

The carpet museum in Old City has an interesting collection of pictures near the entrance. Muzeum dywanów w starym mieście posiada dość interesującą kolekcję fotografii przy wejściu.

Iraqi Kurdistan flag waves proudly in the very middle of the Old Town. Flaga Irackiego Kurdystanu dumnie powiewa w samym centrum starego miasta.

Some ruins of the Old Town with the flag from previous picture. The area is quite large, however it's mostly not accessible at the moment. Kilka ruin z flagą w tle. Teren ten jest całkiem duży, jednak w większości niedostępny z racji remontów.

Another museum of gems in a building rebuilt just for this one purpose. Muzeum krzyształów umieszczone w odnowionym budynku.

There's also another area, not far from the Old City, that's full of old houses and the remnants of the ancient times. Some people still live there as it's not forbidden. On a night walk, around the place, it felt a bit ghastly with bats flying over head and Muezzins singing from minarets. Niedaleko centrum znaleźć można inny obszar pełen starych domów i pozostałości po czasach starożytnych. Część ludzi nadal tam mieszka, gdyż nie jest to zabronione. Nocny spacer po tym terenie był nieco upiorny z nietoperzami przelatującymi nad głową i nawoływaniami Muezzinów z minaretów.

Vases lie in front of a shop - last stop before heading for some delicious, arabic food with my friend Gashtiyar. Waza przed sklepem z garnkami. Kilka godzin później spędzaliśmy czas smakując pysznego, arabskiego jedzenia z przyjacielem i naszym hostem Gasthiyarem.

Comments