Full Page Overlay

Rainy Zanzibar

RAINY ZANZIBAR DESZCZOWY ZANZIBAR

Having arrived in Zanzibar, it took quite a lot of time to reach the first place after leaving the capital. This small village seemed a little bit intimidating at night, mostly because we'd still need to find our host without phone reception. Całkiem niemało czasu zajęło dotarcie do pierwszego miejsca po lądowaniu na Zanzibarze. Mała wioska wydawała się nocą nieco przerażająca, głównie przez to, że musieliśmy w niej znaleźć hosta nie mając zasięgu.

At first we had no idea what to do, as the place was a couple of kilometers away from Nungwi and we couldn't call the host. Na początku nie mieliśmy pojęcia, co robić, gdyż miejsce było parę kilometrów od Nungwi i nie byliśmy w stanie nigdzie zadzwonić.

Further asking around, the man in blue t-shirt turned up and sparked a conversation. It quickly turned out that he knew the host and informed her about us, giving us the directions and waving at us before we left. Pytając lokalnych, pojawił się mężczyzna w niebieskiej koszulce. Z rozmowy wyniknęło, że zna naszego hosta i poinformował ją o naszym przybyciu, a po daniu wskazówek odnośnie trasy pomachał na pożegnanie.

Despite the late hour, there were some vendors on the street preparing grilled chicken. Mimo późnej godziny, ulica pełna była sprzedawców grillujących kurczaka.

The steam from the barbecue added to the general high temperature and humidity, causing the vendor to sweat profusely. Para z grilla tylko zwiększała ogólne poczucie gorąca i wilgoci, skąd też pot na twarzy sprzedawcy.

As the rainy season was kicking in, the next morning started out with rain. Jako że zbliżała się pora deszczowa, kolejny poranek zaczął się od ulewy.

On the street you could observe children going to school and villagers headed to work. Na ulicach dzieci szły się do szkół, a mieszkańcy do pracy.

Morning laundry done by a woman living in the NGO owned place we've stayed in. Poranne pranie wykonywane przez kobietę mieszkającą w NGO, w którym spaliśmy.

The lush greenery bloomed even more in the rain. Bujna zieleń rozkwitała w deszczu jeszcze bardziej.

As the sun settled down the parasailing company just by beach started to close down for the night. Wraz z nastaniem dnia firma organizująca atrakcje wodne została zamknięta.

One of the most famous words in Swahili language could be find in multiple places, probably working as a tourist magnet (?). Na zdjęciu jedno z najbardziej popularnych słów w Swahili, można je znaleźć w masie miejsc, pewnie z racji tego, że działa na turystów jak magnes.

An empty fishing boat rocks on the waters of Zanzibar. Pusta łódź rybacka buja się na wodach Zanzibaru.

One could easily find women working on the boats, visibly harder than some of the men. Nietrudno było zauważyć kobiety pracujące na łodziach, często ciężej niż mężczyźni.

The village of Nungwi during the day turned out to be full of primitive housing and puddles created by recent rain. Wioska Nungwi za dnia okazała się zbiorem prymitywnych domków i kałuż powstałych po deszczu.

It was quite an interesting sighting when "supermarket" on a map turned out to be a place as depicted. Dość zadziwiające było to, jak wygląda miejsce oznaczone jako "supermarket" na mapie.

Kids having fun on a basic football stadium in the center of Nungwi. Dzieci bawią się na prostym boisku piłkarskim w centrum Nungwi.

A local woman enters a photo studio. Lokalna kobieta wchodzi do studia fotograficznego.

Puddles, avoided by others, were places for children to meet and play. Kałuże, przez wielu omijane, dla dzieci stanowiły miejsce spotkań i zabawy.

A wacky saloon front with a motivational quite written in some bad english. Śmieszny front salonu z motywacyjnym cytatem napisanym z błędami (wyraz "anather" pisze się "another").

The air was filled with dragonflies, thankfully they didn't care about people and avoided them at all costs. W powietrzu unosiły się dziesiątki ważek, które na szczęście nie wyrażały najmniejszego zainteresowania ludźmi.

As buses were relatively cheap, lots of locals rode them between the towns and villages. They turned out to be much more comfortable than their cheaper alternative - Dala Dala, which were very cramped and did everything to gas the passengers with exhaust fumes. Autobusy są naprawdę tanie, więc większość lokalnych używa ich jako transport między wioskami i miastami. Okazały się znacznie bardziej komfortowe niż ich tańsza alternatywa - Dala Dala, które są bardzo ciasne i robią co w ich mocy, by zagazować podróżnych spalinami.

Children walk by the road unattended. Dziecko bez opieki wędruje wzdłuż drogi.

The town in Paje had a bit of a different looking beach, the sand almost white as paper. Plaża w mieście Paje jest prawdziwie rajska z piaskiem białym prawie jak papier.

It required just a short turn to see a huge storm incoming. Wystarczyło nieznacznie się odwrócić, by zobaczyć zbliżający się sztorm na horyzoncie.

You could easily see how the tide affected some of the boats, leaving them stranded on the beach. Efekty działania odpływu widać gołym okiem - część łódek ugrzęzła na plaży.

A young child runs back home from the storm. Dziecko ucieka do domu przed sztormem.

Some people tried to make the most out of increasing winds. Niektórzy starali się w pełni wykorzystać zbliżającą się burzę.

Cows on a beach that nobody cared about were quite a rare sighting. Dość nietypowem widokiem są pozostawione samopas krowy na plaży.

As the storm settled in, a bar with chicken based dishes turned out to be the safest place to wait for it to end. Gdy sztorm się rozpoczął, najbezpieczniejszym miejscem okazał się bar z daniami z kurczaka.

Comments